Ząbkowice zaciągną kredyt?

We wtorek, 16 czerwca, zbiorą się ząbkowiccy radni miejscy. | foto Karolina Marcińczyk

lokalnie Przed nami XXX Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich VIII kadencji. W planie głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.

KOM

Opublikowano: 15 czerwca 2020 13:09 | Aktualizacja: 15 czerwca 2020 13:09

Sesja zaplanowana jest na wtorek, 16 czerwca, na godz. 8.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15. 


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020-2040.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku.

7. Zakończenie obrad.